top of page

01

Bireysel Danışmanlık

Her yaştan ve seviyeden sporcuya, mental dayanıklılık tekniklerine dayanan birebir danışmanlık seanslarımızla performansı artırımı konusunda destek oluyoruz. Sporcuların kendi potansiyellerine ulaşabilmeleri için teknik, taktik ve fiziksel çalışmanın yanı sıra mental yeteneklerini de geliştirmeleri gerekmektedir. Birebir danışmanlık seanslarımızda sporcular ile aşağıdaki konu başlıklarında çalışarak gelişimlerini hızlandırmaya ve potansiyellerine ulaşmalarında onlara takım arkadaşı olmaya çalışıyoruz.

 

 • Hedef Belirleme

 • 3D (Duygu-Davranış-Düşünce) Kontrolü

 • Odaklanma ve Dikkat

 • Motivasyon

 • Stres ve Kaygı Kontrolü

 • Zihinsel Antrenman Teknikleri

 • İletişim

 • Sakatlık ve Tedavi Süreci Desteği

 • Öz güven ve Öz saygı

 • Baskı Altında Performans

 

 

 

 

 

 

Her düzeyden ve branştan kulüp ve takımlara yönelik olarak; sporcuları, antrenörleri, sporcu velilerinin ve yöneticileri kapsayan çalışmalarımız ile çalıştığımız kurumun hem saha içinde performansının yükselmesinde hem de saha dışındaki kültürünün oluşturulmasında kuruma destek oluyoruz. Mentalift ekibi olarak her kurumun ihtiyaçlarına ve isteklerine özel olarak hazırlanmış bireysel-grup eğitimlerimizi ve spor psikolojisindeki güncel Neurofeedback ve Biofeedback ölçümleri ile kuruma özel çözümler buluyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaların akademik ve bilimsel altyapısının olması ve mesleki etik değerlerimiz çerçevesinde planlanmasına özen gösteriyoruz. Takım ve kulüpler ile yaptığımız çalışmalardan birkaç konu başlığını aşağıda görebilirsiniz.

 • Takım Ruhu Oluşturma

 • Aileler ile Düzenli Görüşmeler Yapma

 • Antrenörler ile Düzenli Görüşmeler Yapma

 • Sporcuların Motivasyon Kaynaklarını Bulup Harekete Geçirme

 • Sporcuların Konsantrasyon Seviyesini Yükseltme

 • Sporcuların Yüksek Performans için Uyarılmışlık, Stres ve Kaygı Düzeyini Kontrol Etme

 • Sporcuların Öfke Yönetimini Sağlama

 • Rahatlama Teknikleri Geliştirme

 • Doğru Hedef Belirleme

 • Sporcuların Performans Profilini Çıkarma

 • Psikolojik Yetenekleri Geliştirme

 • Kendine Güven Seviyesini Yükseltme

 • Psikolojik Rutinler Oluşturma

 • Duygu-Davranış-Düşünce Kontrolü Sağlama

 • Neurofeedback ve Biofeedback Çalışmalarıyla Sporcuların Performansının Ölçümü ve Değerlendirilmesi

02

Kurum/Takım Danışmanlığı

Bireysel
Takım

03

Egitim Çalışmaları

Eğitim

 

Kurum içi, aile, antrenör, sporcu eğitimleri ve/veya akademik eğitimlerimizle, takım ve gruplara mental dayanıklılık tekniklerini öğreterek avantajlarına kullanmalarını sağlıyoruz. Yaptığımız eğitim çalışmaların bir bölümü üniversiteler ile yaptığımız ortak akademik çalışmaları içerirken, diğer eğitimlerimiz sporcu ailelerinin, antrenörlerin ve hakemlerin özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir.

Kadir Has Üniversitesi ve Mentalift iş birliği ile gerçekleşen “Spor ve Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans Programı”:

Spor ve sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans programında katılımcılar danışanların sağlık durumu ve spor performansını geliştirmek için gerekli psikolojik teknikleri öğrenirler. Programın teori ve staj imkanları katılımcıları sporcu performansını artırma egzersiz davranışını iyileştirme, sağlıklı ve iyi oluş halini geliştirme, obezite ile başa çıkma gibi birçok alanda yetkin kılar.

 

Mentalift ve Psikoloji Ağı iş birliği ile gerçekleşen “Association of Applied Sport Psychology onaylı, AASP Uygulamalı Spor Psikolojisi Sertifika Programı”:

Uygulamalı Spor Psikolojisi Sertifika Programı, üniversitelerin psikoloji ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümleri öğrencileri ve bu bölümlerden mezun olmuş çalışanlara yönelik uygulamalı spor psikolojisi tekniklerinin öğretildiği bir programdır. Program sonunda hedeflenen; katılımcıların Türkiye’de yeni gelişmekte olan Spor Psikolojisi alanında akademik anlamda donanımlı hale gelmeleridir. Buna ek olarak, katılımcıların ülkemizde Spor Psikolojisi alanında çalışan uzmanlarla buluşmalarını ve derslerde öğretilen bilimsel uygulamaları kulüp, takım, sporcu, antrenör ve diğer ilgili kişiler varlığında tecrübe ederek geliştirebilmelerini hedeflemektedir.

Veli Akademisi:

Veli Akademisi çalışmasından hem odak grupla hem de tüm velilerle interaktif bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Eğitim süresince; çocuklarda duygu kontrolü nasıl sağlanır, bu süreçte ne gibi zorluklar yaşanır, özde ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi, aile içi iletişimin geliştirilmesi, sporda psikolojik faktörlerin önemi, sporcu ailesi olma, sıkça yapılan hatalar gibi konular işlenerek velilerin, sporcuların gelişimindeki rolleri pekiştirilmektedir.

 

Antrenör Akademisi:

Antrenör Akademisi çalışmasından hem odak grupla hem de tüm antrenörlerle interaktif bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Eğitim süresince; çocuklarda duygu kontrolü nasıl sağlanır, bu süreçte ne gibi zorluklar yaşanır, antrenörlük becerilerinin geliştirilmesi, çocuklar ile yaş gruplarına göre iletişim becerilerinin geliştirilmesi gibi konular işlenerek her branştan antrenörlerin, sporcuların gelişimindeki rolleri pekiştirilmektedir.

04

Ölçme ve Degerlendirme

 

Nörogeribildirim ve biyogeribildirim; nöroterapi olarakta bilinen bu yöntemler beyin fonksiyonunun kendi kendini düzenlemesini öğretmek amacıyla uygulanır. Beyin aktivitesi (beyin dalgaları) ve fizyolojik değerler (kalp atış hızı, kan basıncı, cilt ısısı) gerçek zamanlı olarak kayıt altındayken kişiye geribildirim verilerek kişinin kendi bedenini ve fizyolojisini düzenleyebilmesini ve yönetebilmesini amaçlayan bir teşvik prensibine dayanır.

 

Nöropsikolojik testler; Uygulanan farklı nöropsikolojik testler ile katılımcının; konsantrasyon, algı, dikkat, strateji geliştirme, zihinsel esneklik, yeni durumlara adapte olabilme, görsel ve motor tarama becerileri, soyut düşünme, set değiştirme gibi üst düzey bilişsel fonksiyonları incelenir ve kişinin sporcu geçmişi ile de harmanlanarak değerlendirilir.

 

EEG ölçümü; Kişinin verdiği tepkilerin ve performansın beyni nasıl etkilediğinin incelenebilmesi için beyin dalgaları ve aktivasyonu analiz edilip değerlendirilir.

Ölçüm
bottom of page